Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Christiansbjerg I.F’s fodboldafdeling.

Torsdag d. 31. marts 2022 kl 18.00 – 20.00 i klubhuset på Bodøvej 211, Århus N.

Vi sørger for der vil være en sandwich, samt øl/vand – af hensyn til maden, vil det være dejligt hvis I vil tilmelde jer på mailen bestyrelsecif@gmail.com eller facebook-eventet.

Programmet er som følger.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Afdelingens beretning
  4. Regnskab 2021 / budget 2022
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent (herunder afgift til HB)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år)
  8. Valg af revisor (2 år) og revisorsuppleant (1 år)
  9. Præsentation af CIFs fremtidige foreningsudvalg (Menukortet)
  10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til bestyrelsen på mailadresse: bestyrelsecif@gmail.com senest d. 10 marts kl. 23.59