Info: Inkaldelse til Generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Christiansbjerg I.F’s fodboldafdeling.
Torsdag d. 4. november 2021 kl 19.00 i klubhuset på Bodøvej 211, Århus N.
Grundet klubbens store udfordringer på nuværende tidspunkt, håber vi på
fremmøde fra så mange medlemmer som muligt.
Programmet er som følger.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Afdelingens beretning
 4. Regnskab 2020 / budget 2021
 5. Fastsættelse af kontingent (herunder afgift til HB)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (bestyrelsesforslag)
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til
  bestyrelsen på mailadresse: bestyrelsecif@gmail.com senest d. 21 oktober
  kl. 23.59